U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 06.12.2013

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera kao i priključenja na mrežu korisnika usluga koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima sa mjerenjem protoka vode, a sve  sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži.

Zimska služba u pripravnosti.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se otežano, ali  po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Danas je planirano da se postigne izostali odvoz za manji broj individualnih stambenih objekata po naseljima gdje postoje  visinske zone, a gdje nije bio omogućen pristup sabirnom vozilu. Problemi sa odvozom smeća izraženi su zbog većih količina šljake i pepela.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.