U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 06.06.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica kao i izvođenje radova na čišćenju kanalizacione mreže od
nanosa pijeska, mulja i drugog. Voda iz gradskog vodovoda zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.
Odlukom o komunalnom redu čl. 109 na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa kompletnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna Služba za inspekcijske poslove Općine Lukavac.
Održavanju čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.