U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 06.06.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Juče regulisano puknuće vodovodne cijevi u dijelu do firme   d.o.o.Patenting Lukavac tako da i MZ Puračić od 14,00 sati ima uredno vodosnabdijevanje.

Za danas planirana zamjena određenog broja vodomjera, kontrola protoka vode kod  Bijele zgrade, obilazak pumparnica, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Odlukom o vodosnabdijevanju sa područja općine Lukavac (čl.22) svaki korisnik usluge  dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastajanje drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na  teret korisnika.

Pod kućnom vodovodnom instalacijom podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod  korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koji služe za snabdijevanje vodom za piće iz vodovoda.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.Odlukom o komunalnom redu (čl.139) vlasnici septičkih jama, dužni su na vrijeme zatražiti čišćenje tih jama, kako ne bi došlo do prelijevanja istih, a samim time i do zagađenja okoline.

Danas planirano okopavanje cvijeća  u ulici Kulina bana, košenje trave u ulicama Kulina bana, Omladinskoj, sakupljanje trave u ulici Armije BiH, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.