U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 06.04.2013

smece_jpVodosnabdijevanje uredno.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
U sklopu proljetnog čišćenja grada, J.P.»RAD» će danas organizovati odvoz krupnog otpada sa područja Lukavac grada.
Pozivamo građane da još danas, otpadne dijelove namještaja, bijele tehnike i slično iznesu pored kontejnera za kućno smeće ili isto odlože u najbliži locirani kontejner od 5 m³.
U ulici Kulina bana punkt za skupljanje smeća bit će prostor bivše pijace, u ulici Milerova preko puta Vile a u ulici Slatine bivši poligon.
Napominjemo: U krupni otpad ne spada otpadni građevinski materijal,otpadni ugalj, šljaka, šut i slično i isti će se voziti po zahtjevu i trošku vlasnika.
U cilju efikasnijeg obavljanja predviđenih poslova, molimo građane da se pridržavaju uputa datih u obavještenju.
Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina u ulici Trg slobode planirani danas.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.