U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 06.03.2013.

komVodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima.

Dovršetak radova na popravci puknute vodovodne cijevi u ulici 8.mart kod Piramide planiran je za danas.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac koju je usvojilo Općinsko vijeće( čl.41) određeno je da priključenje na općinski vodovod na osnovu zahtjeva odobrava općinska služba nadležna za komunalne poslove, pri čemu je podnosilac zahtjeva obavezan:

– pribaviti odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu objekta koji se priključuje,

– pribaviti saglasnost davaoca usluga za priključenje objekta na vodovodnu  mrežu,

– izvršti uplatu komunalne takse za priključenje na vodovodnu mrežu,

– izvršti uplatu troškova priključenja davaocu usluga i

– nabaviti odgovarajući vodomjer.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Juče nije postignut odvoz smeća za dio MZ Bistarac što će biti izvršeno danas.

Higijena grada je po planu. Čišćenje javnih saobraćajnih površina pometačicom vršeno i u noćnoj smjeni.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Molimo korisnike usluga da izmire obaveze po ispostavljenim računima za grijanje, vodu i odvoz smeća.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.