U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 06.02.2015

Zimska služba u pripravnosti.
Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, zamjena određenog broja vodomjera, kombinovana cisterna je na čišćenju kanalizacione mreže u MZ Hrvati i Poštanskoj ulici.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.52) vodomjere očitavaju ovlaštena lica od strane davaoca usluge po rasporedu koji određuje davalac usluge u vremenu između 07,00-15,00 sati. Ova lica moraju imati iskaznice za identifikaciju. Očitavanje vodomjera se vrši u konstantnim vremenskim intervalima, a može se vršiti i kad je potrebno. Korisnik usluge mora omogućiti očitanje vodomjera. Ako zbog propusta korisnika usluge čitač vodomjera ne bude mogao da izvrši redovno očitanje ostaviće pismenu opomenu u kojoj će naznačiti dan i sat ponovnog očitanja vodomjera. Ako ni tada ne bude mogao očitati vodomjer, utrošak će se procijeniti, a tačan obračun izvršiti pri slijedećem očitanju vodomjera.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Jučer nije postignut odvoz za manji broj korisnika usluga što će biti učinjeno danas.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. U toku uređenje prostora sedmične pijace posipnim materijalom.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.