U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 05.06.2014

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina.
Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, izrada priključka za vodu za individualni stambeni objekat u MZ Modrac , sanacija prilaznog puta prema deponiji u Potočarima.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl.41 priključenje na općinski vodovod na osnovu zahtjeva odobrava općinska služba nadležna za komunalne poslove, pri čemu je podnosilac zahtjeva obavezan:
-pribaviti odobrenje za građenje i upotrbnu dozvolu objekta koji se priključuje,
-pribaviti saglasnost davaoca usluge za priključenje objekta na vodovodnu mrežu,
-izvršiti uplatu komunalne takse za priključenje na vodovodnu mrežu,
-izvršiti uplatu troškova priključaka davaocu usluge i
-nabaviti odgovarajući vodomjer.
Podnosiocu zahtjeva može se izdati odobrenje za privremeno priključenje na vodovod samo u slučaju izgradnje objekta, uz prethodnu saglasnost davaoca usluge.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.