U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 05.02.2015

Zimska služba u pripravnosti.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas planirana popravka puknute
vodovodne cijevi u MZ Bokavići zbog čega će za kratko doći do prekida u isporuci vode što se
neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga. Planirana je zamjena određenog broja
vodomjera kao i redovan obilazak pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Radovi na sanaciji
prilaznog puta deponiji smeća u Potočarima se nastavljaju..
Odlukom o komunalnom redu čl.109 na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz
kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada
sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i Općinska
služba za inspekcijske poslove.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih
površina i mogućem u ovim vremenskim uslovima.
.
Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za
izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je
J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.
Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do
prekida u isporuci toplotne energije.
J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa
korištenja svih komunalnih usluga.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.