U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.12.2014

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti su u  toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, radovi  na sanaciji dijela vodovodne mreže uništene u polavama za PK Šikulje se nastavljaju.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odvoz smeća odvija se otežano po ustaljenom rasporedu. Otežan je odvoz smeća zbog većih količina šljake i pepela.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina čije izršenje prati nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.