U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.12.2013

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera,  mjerenje protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži kod Tenis hale, priključenja na mrežu korisnika usluga  koji su od isključenja do danas izmirili obaveze po ispostavljenim računima. Juče je uspješno izvršena popravka puknute vodovodne cijevi u MZ Bistarac zbog čega je došlo do prekida u isporuci vode o čemu su korisnici usluga blagovremeno informisani.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Uređenje prostora po izvršenim radovima na vrelovodnoj mreži u ulici Milerova se nastavlja.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Odlukom o komunalnom redu koju je usvojilo Općinsko vijeće Lukavac čl.109 na kompletnom području obavezan je odvoz smeća i krupnog otpada.

Za organizovanje obaveznog odvoza otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijeske poslove.

Pražnjenje korpica od sakupljenog smeća u toku, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode kao i uklanjanje jednog stabla u Poštanskoj ulici.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.