U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.11.2013

U subotu je zbog kvara na Filter stanici Modrac došlo je do prekida  u isporuci vode u terminu od 08,30 sati  do 12,00 sati. Vodnosnabdijevanje je danas uredno. Planirana je popravka  puknute vodovodne cijevi u MZ Gornji Bistarac (naselje Ivanovići). Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola rada pumparnica,  mjerenje protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži, zamjena vodomjera i drugo po potrebi.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku obilazak i kontrola rada podstanica sa pregledom i opravkom instalacije za grijanje u zgradi Luciana 3.

Odvoz smeća  je zbog većih količina šljake i pepela  otežan.

 

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina od velike količine lišća sa pražnjenjem korpica od sakupljenog smeća u toku. Uređenje prostora sedmične pijace izvršit će se po završetku pijace.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.