U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.10.2013

Juče je počela topla proba sistema centralnog grijanja u Lukavcu.

Tim povodom donosimo  izvod   iz  Zakona o korištenju, upravljanju i   održavanju zajedničkih instalacija i uređaja zgrada Službene novine TK br.7/2000 čl. 5:  etažni vlasnici dužni su snositi troškove korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade koji služe njihovim posebnim dijelovima i čl. 6 etažni vlasnik vrši o svom trošku opravke u cilju održavanja svog posebnog dijela u ispravnom stanju. Etažni vlasnik je dužan o svom trošku izvršiti opravku na svom posebnom dijelu, ako je to neophodno da bi  se otklonila šteta za posebni dio drugog vlasnika ili za dijelove zgrade koji služe zgradi kao cjelina.

Vodosnabdijevanje uredno, obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera,  isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, priključenja korisnika usluga koji su izmirili svoje obaveze po ispostavljenim računima.

Upozorenje:  Izvršite  blagovremeno zaštitu vodomjera od smrzavanja jer  troškova popravke ili zamjene snose korisnici usluga.

Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina se nastavljaju, mašinsko ručno-metenje, košenje trave, orezivanje ruža,  pražnjenje korpica od sakupljenog smeća i drugo po potrebi.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene .

Obaveze prema Termoelektrani nisu ispoštovane. Molimo korisnike usluga za izraženije  učešće u izmirenju obaveza za centralno grijanje kako bi se održao kontinuitet u isporuci.

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga koji se nalaze na spisku dužnika objavljenom na web stranici J.P.»RAD» Lukavac da mogu podnijeti pismeni zahtjev putem protokola preduzeća uz priloženu potrebnu dokumentaciju radi usaglašavanja obaveza i potraživanja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.