U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.09.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Juče nije okončana popravka puknute

cijevi u MZ Huskići. Radovi se nastavljaju i  danas. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola

ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži, ,

isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima kao i

nastavak radova na kanalizacionoj mreži u ulici Milerova, Omladinska i Muhameda Hevaija

Uskufija. Priprema podstanica za početak grejne sezone je u toku.

 

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Vrše se pripreme za izvođenje

radova na sanaciji prilaznog puta deponiji u Potočarima.

 

Održavanje čistoće javnih površina vršit će se prema Programu održavanja čistoće javnih

površina i nalogu nadležne općinske službe.

 

Obavještenje:

Poštovani korisnici usluga J.P.»RAD» Lukavac molimo vas da čim prije izmire obaveze po

ispostavljenim računima za grijanje kako bi stvorili uslove za blagovremeni početak grejne

sezone. Sve dok J.P.»RAD» Lukavac ne izmiri obaveze prema Termoelektrani Tuzla ne očekujte

isporuku toplotne energije.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.