U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.07.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak
i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u
mreži, isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima kao i
regulisanje jednog puknuća vodovodne cijevi u MZ Lukavac Mjesto što se neće odraziti na
kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu, radom u dvije smjene. Radovi na sanaciji
terena na deponiji u Potočarima se nastavljaju.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje,
vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja,
utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa
neizmirenih obaveza. Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.