U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.04.2013

komVodosnabdijevanje uredno. Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.41) priključenje na općinski vodovod na osnovu zahtjeva odobrava općinska služba nadležna za komunalne poslove pri čemu je podnosilac zahtjeva obavezan:
-pribaviti odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu objekta koji se priključuje,
-pribaviti saglasnost davaoca usluge za priključenje objekta na vodovodnu mrežu,
-izvršiti uplatu komunalne takse za priključenje na vodovodnu mrežu,
-izvršiti uplatu troškova priključka davaocu usluga i
-nabaviti odgovarajući vodomjer.
Podnosiocu zahtjeva može se izdati odobrenje za privremeno priključenje na vodovod samo u slučaju izgradnje objekta, uz prethodnu saglasnost davaoca usluge. Priključanje na vodovodne sisteme koji nisu u vlasništvu općine vrši se na osnovu odobrenja vlasnika istih, odnosno, onoga koji istim upravlja, koji određuju i uslove za priključenje na vodovod.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu, izuzev u MZ Gnojnica gdje će danas odvoz smeća biti izvršen u drugoj smjeni.
Mašinsko-ručno čišćenje asfaltnih površina, okopavanje cvijeća i zelenila u dijelu grada Centar 1, nastavlja se i danas.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.