U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.03.2013

smece2Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima.Za danas je  planirana opravka puknute vodovodne cijevi u dijelu glavnog puta iza Bijele zgrade i u naselju Modrac (prema klaonici).

U Odluci o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac, koju je usvojilo Općinsko vijeće čl.35 određeno je da ukoliko nepažnjom korisnika usluge dođe do oštećenja vodomjera, troškove popravke ili zamjene snosi korisnik usluge. Oštećenje utvrđuje davalac usluge u prisustvu korisnika.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Odlukom o komunalnom redu koju je usvojilo Općinsko vijeće čl.116 zabranjeno je onemogućavati sabirnom vozilu pristup posudama za smeće, a vozila koja onemogućavaju pristup sabirnim vozilima će na poziv davaoca komunalne usluge biti uklonjena uz posredovanje službenika Policijske uprave Lukavac.

Higijena grada po planu. Čišćenje prostora sedmične pijace izvršit će se po završetku pijace.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Aktivnosti na naplati potraživanja se nastavljaju. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.