U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 04.02.2015

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti u su toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, popravka puknute cijevi u šahtu MZ Modrac što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga kao i mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom sa ciljem utvrđivanja
gubitaka u mreži.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Sanacija prilaznog puta deponiji u Potočarima u toku.
Odlukom o komunalnom redu (čl.115) mjesto za smještaj posude za kućno smeće za postojeće objekte, određuje komisija čiji sastav čine predstavnici službi nadležnih za komunalne poslove, za poslove urbanizma, za inspekcijske poslove i predstavnik davaoca usluga. Mjesta za smještaj posuda za kućno smeće za nove objekte moraju biti određena urbanističko-građevinskom dokumentacijom. Takođe, mjesta za posude za smeće ne smiju se određivati na zajedničkom stepeništu ili na ulazu u zgradu. Mjesto na kome se drže posude za smeće mora se održavati u čistom i urednom stanju.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas planirano vađenje i uklanjanje panjeva iz kruga JU Dom kulture Lukavac.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.