U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 03.12.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola rada pumparnica, priključenja na mrežu korisnika usluga  koji su od isključenja do danas izmirili obaveze po ispostavljenim računima, juče rađeno mjerenje protoka vode se obnavlja na vodu prema PK Šikulje, zatim u ulici Patriotskog fronta, od Crkve prema Bistarcu i dio kod  Tenis hale sa ciljem detaljnijeg utvrđivanja gubitaka u mreži.

Danas planirana popravka puknute vodovodne cijevi u MZ Donji Bistarac, što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Uređenje prostora po izvršenim radovima na vrelovodnoj mreži u ulici Milerova se nastavlja.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Uz redovan odvoz, planiran je  i odvoz zaostalog smeća za manji broj individualnih stambenih objekata sa visinskih zona na području općine Lukavac.

U toku je pražnjenje korpica od sakupljenog smeća kao i orezivanje određenog broja stabala.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže i ponovnog uključenja proizveli dodatne troškove.Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.