U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 03.10.2014

Pripreme za početak grejne sezone teku po planu. Danas planirana popravka puknute vrelovodne cijevi u ulici Armije BiH kao i redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenja protoka vode ultrasoničnim aparatom kao i zamjena određenog broja vodomjera.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih  površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.