U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 03.06.2013

 Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima.Za danas je planirana popravka puknute vodovodne cijevi u ulici Školska 3, kao i  kontrola pumparnica, isključenja sa mreže određenog broja korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, zamjena vodomjera kao i radovi na instalaciji u Vatrogasnom domu GIKIL Lukavac.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu u dvije smjene.

Zbog vremenskih uslova radovi na higijeni grada odvijaju se otežano. Planirano je košenje trave kod Osnovne škole Lukavac Grad i u ulici Derviša Sušića, mašinsko-ručno metenje u gradu Centar 1 i Centar 2 i uređenje prostora sedmične pijace po završetku  pijace. Odlukom o komunalnom redu (čl.32) postavljeni spomenici, spomen obilježja, spomen ploče, skulpture i slično, ne smiju se prljati, oštećavati ili na drugi način uništavati.Predmete iz prethodnog stava, dužan je održavati njihov vlasnik, odnosno lice po čijem je zahtjevu  predmet postavljen. Ukoliko to lice nije poznato ili više ne postoji, o održavanju se brine općinska služba nadležna za komunalne poslove.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.