U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 03.04.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Prema Odluci o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac koju je usvojilo Općinsko vijeće (čl.23) određeno je da u slučaju prestanka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno pravno lice, kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. U sklopu proljetnog čišćenja grada, J.P.»RAD» će u subotu 06.04.2013. organizovati odvoz krupnog otpada sa područja Lukavac grada.
Pozivamo građane da u navedenom periodu, otpadne dijelove namještaja, bijele tehnike i slično iznesu pored kontejnera za kućno smeće ili isto odlože u najbliži kontejner od 5 m³.
U ulici Kulina bana punkt za skupljanje smeća bit će prostor bivše pijace, u ulici Milerova preko puta Vile a u ulici Slatine bivši poligon.
Napominjemo: U krupni otpad ne spada otpadni građevinski materijal,otpadni ugalj, šljaka, šut i slično i isti će se voziti po zahtjevu i trošku vlasnika.
U cilju efikasnijeg obavljanja predviđenih poslova, molimo građane da se pridržavaju uputa datih u obavještenju.
U dijelu uređenja zelenih površina danas planirano uređenje parka kod JZU Dom zdravlja Lukavac.
rad_s3Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.