U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 03.02.2015

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas planiran mašinsko-ručni iskop i popravka puknute cijevi u MZ Bistarac (Novo naselje) zbog čega bi za kratko došlo do prekida u isporuci vode što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga.Kombinovana cisterna će vršiti čišćenje kanalizacione mreže u MZ Hrvati u vrijeme kada dozvole vremenski uslovi.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.Poteškoće u odvozu smeća zadaju korisnici usluga sa većim količinama šljake-pepela u vezi sa čim dajemo slijedeće obavještenje:
Obavještavamo građene korisnike usluga J.P.»RAD» Lukavac da je Odlukom
Općinskog vijeća Lukavac utvrđena cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na
dvije kante od 120 litara po jednom odvozu.
U članu 108 ove Odluke rečeno je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju
u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama,
garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.

Kućnim smećem ne smatraju se zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka,
podrumsko,dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u
procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.
S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake-pepela na
sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veće količina od propisane (dvije
kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvežena.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina.

Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za
izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je
J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.
Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do
prekida u isporuci toplotne energije.
J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa
korištenja svih komunalnih usluga.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.