U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 02.02.2015

Vodosnabdijevanje tokom vikenda je bilo uredno. Danas korisnici mogu čekivati uredno vodosnabdijevanjeu gradu i prigradskim naseljima. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, mjerenje protoka vode ultrasoničnim aparatom sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži kao i sanacija terena po izvedenim radovima zamjene dijela vodovodne mreže za PK Šikulje.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas čišćenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.