U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 01.08.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno osim za PK Šikulje gdje je  registrovano novo puknuće vodovodne cijevi. Opravka novog puknuća izvršit će se danas.

Po izvođenju radova PK Šikulje  može očekivati uredno vodosnabdijevanje.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.36) određeno je da vodomjeri moraju biti smješteni u posebno zatvorenim skloništima izrađenim tako da se nesmetano može doći do vodomjera koji se nalazi u skloništu. Skloništa se izgrađuju na teret vlasnika objekta.

Vlasnik, odnosno korisnik objekta održava skloništa za vodomjer o svom trošku i brine se da uvijek bude suho, uređeno i pristupačno, kako bi se vodomjer mogao popravljati  i čitati potrošnja vode.

Skloništa van zgrade moraju imati poklopac od livenog gvožđa ili čeličnog lima. Ukoliko se sklonište za vodomjer nalazi unutar zgrade ono ne smije biti u stambenim, magacinskim ili klozetskim prostorijama.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se u skladu sa Programom održavanja čistoće  javnih površina i mogućem u ovim vremenskim uslovima.

Odlukom o komunalnom redu čl.88 ulične slivnike, kao uređaje za odvodnju atmosferskih i otpadnih voda sa javnih saobraćajnih površina održava općinska služba nadležna za komunalne poslove, odnosno Javno komunalno preduzeće ili drugo pravno lice ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome općina povjeri vršenje ovih poslova.

Zabranjeno je nenamjensko korištenje slivnika.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.