U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 01.03.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Intervencijom nadležne službe juče je kvar na vodovodnoj mreži u vrlo kratkom vremenu otklonjen.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. U sklopu proljetnog čišćenja grada, J.P.»RAD» će u subotu 06.04.2013. organizovati odvoz krupnog otpada sa područja grada Lukavca.Pozivamo građane da u navedenom periodu, otpadne dijelove namještaja, bijele tehnike i slično iznesu pored kontejnera za kućno smeće ili isto odlože u najbliži locirani kontejner od 5 m³.U ulici Kulina bana punkt za skupljanje smeća bit će prostor bivše pijace, u ulici Milerova preko puta Vile, a u ulici Slatine bivši poligon.

Napominjemo: u krupni otpad ne spada otpadni građevinski materijal,otpadni ugalj, šljaka, šut i slično i isti će se voziti po zahtjevu i trošku vlasnika.

U cilju efikasnijeg obavljanja predviđenih poslova, molimo građane da se pridržavaju uputa datih u obavještenju.

Što se tiče higijene grada danas dat prioritet čišćenju asfaltnih površina na kojima je kiša uzrokovala začepljenja kanalizacije.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Općinski sud u Lukavcu pokrenuo postupke naplate utuženih potraživanja za grijanje, vodu i odvoz smeća.smece1