U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 01.02.2019.god.

Danas korisnici mogu očekivati urednu isporuku vode u gradskim i prigradskim naseljima. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. Odvoz smeća dovodi se u stanje urednosti i vršit će se prema ustaljenom rasporedu. Izostao je manji dio odvoza smeća iz Mjesnih zajednica gdje je bilo otežano zbog nemogućnosti prilaza sabirnog vozila. Molimo korisnike usluga za strpljenje, čim se stvore uslovi izostali odvoz smeća će biti izvršen.Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti, a obezbijeđena je i dovoljna količina posipnog materijala. Svi putevi koji su u nadležnosti J.P. ”RAD” Lukavac su prohodni.