U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije 25.07.2013

NIK_2615 (Copy)Vodosnabdijevanje uredno. Redovne aktivnosti u toku, obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, kombinovana cisterna izvođenje radova u FCL,  remont električne instalacije podstanica za grijanje u ulici Sarajevskoj i Vase Pelagića.

Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da bi usljed izraženije potrošnje vode u narednom periodu moglo doći do poteškoća u urednom vodosnabdijevanju  posebno u visinskim zonama. Ovim putem Vas molimo da ne zalijevate bašte, punite bazene, perete asfaltne površine i slično što uzrokuje nemogućnost održavanja konstantnog pritiska u vodovodnoj mreži.

Odlukom o vodosnabdijevanju (čl.40) svaki vlasnik ili investitor građevinskog objekta, priključenje tog objekta na komunalnu infrastrukturu za snabdijevanje pitkom vodom,obavezan je izvršiti o svom trošku. Priključak počinje od spoja ulične vodovodne cijevi sekundarne mreže u blokovskoj izgradnji, a završava se u skloništu za vodomjer sa ventilom ispred vodomjera. Zabranjen je spajanje na priključak ispred vodomjera.

Priključenje treba izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i slično) odnosno svaki pojedinačni potrošač ima ugrađen poseban vodomjer. Davalac usluga dužan je omogućiti sadašnjem korisniku usluge, na njegov zahtjev, ugradnju posebnog vodomjera, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju. Tehničko-tehnološke uslove za ugradnju vodomjera određuje davalac usluge.

Danas košenje trave u ulicama Lukavačkih brigada, Kulina bana i Bosne srebrene, ručno  metenje asfaltnih površina u ulici Vase Pelagića i 25. Novembra,  u ranim jutarnjim  satima  izvršeno zalivanje cvijeća kao i uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg  slobode.

Odvoz smeća odvija se prema ustaljenom rasporedu bez poteškoća.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.