U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije 23.09.2014

Pripreme za blagovremeni početak grejne sezone su u toku. Ukoliko zbog vremenskih uslova bude potrebe sezona će početi i ranije.  Obaveze prema Termoelektrani Tuzla nisu ispoštovane.  Molimo korisnike usluga da što  prije izmire obaveze po ispostavljenim računima za grijanje kako to nebi ugrozilo sezonu. Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno.

Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica u toku, mjerenja  protoka vode ultrasoničnim aparatom u MZ Bokavići, planirana opravka puknute vodovodne cijevi u naselju Žigići kao i izvođenje radova na čišćenju kanalizacione mreže.

Obavještenje:

Obavještavaju se potrošači pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanja čistoće javnih površina.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti  isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.