U službi građana općine Lukavac
Servisne informacija za 09.06.2014

Vodosnabdijevanje uredno sa izuzetkom MZ Hrvati gdje je otežano za korisnike usluga koji se snabdijevaju iz rezervoara Nezirovići zbog izraženo jače potrošnje vode.
Voda iz gradskog vodovoda zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl. 22) svaki korisnik usluge je dužan da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanje drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnom vodovodnom instalacijom podrazumijevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snbadijevanje vodom iz vodovoda.
Znači, održavanje instalacije u ispravnom stanju iza glavnog vodomjera je obaveza korisnika usluge vodosnabdijevanja.
Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu i doveden je u stanje urednosti.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina. U toku su: mašinsko-ručno metenje, košenje trave, okopavanje cvijeća i drugo što se utvrdi kao potrebno prilikom izvođenja radova na terenu.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.