U službi građana općine Lukavac
Saopštenje za javnost

PREDMET: Odgovor na niz iznesenih neistinitih tvrdnji od strane načelnika Općine Lukavac

 

Dana 23.10.2017.godine u svom obraćanju građanima putem lukavačke televizije u emisiji LTV Aktuelno u 18:30 sati, načelni općine Lukavac Edin Delić, je po ko zna koji put iznio niz neistinitih podataka vezano za poslovanje JP Rad Lukavac.

Načelnik kategorički tvrdi da je poslovanje JP Rad Lukavac u zadnjih nekoliko godina negativno, da se gomilaju gubici preduzeća i da je stanje alarmantno kako zbog velikih dugovanja preduzeća, tako i zbog nenamjenskog trošenja sredstava dobivenih za ustupljena prava na vodu sa izvorišta Toplice.

Ponovo se zbog javnosti moramo izjasniti u pogledu  svih laži i neistina kojima se pokušava po svaku cijenu diskreditovati menadžment JP Rad Lukavac, a posebno direktor Osmić Nehrudin, iako nam nije namjera ni polemisati, niti se slikavati, a sve radi političkog profitiranja načelnika Delića. Naglašavamo da je poslovanje JP Rad Lukavac transparentno, u što se svako može lako uvjeriti jer se finansijski izvještaji preduzeća usvajaju prvo od strane Upravnog odbora, a zatim i općinskog Vijeća Lukavac.

Možemo shvatiti gospodine načelniče, da Vas vaši savjetnici ne informišu kako treba, ali ne možemo shvatiti da ste toliko neupućeni u poslovanje JP Rad Lukavac jer su naši Izvještaji svake godine upućivani u vaše službe. Ipak, radi građanstva i radi samog suda javnosti, a pogotovu radi vaše propagande iznosimo slijedeće:

Zadnjih nekoliko godina poslovanje JP Rad Lukavac je pozitivno, a ne kako Vi kažete:

2013.godina —– dobit 29.035,96 KM

2014.godina —– dobit 74.712,58 KM

2015.godina —– dobit 39.891,08 KM

2016.godina —– dobit 28.877,00 KM

2017.godina(01.01.-30.06.) —– dobit 10.476,00 KM

Dugovanja JP Rad Lukavac prema dobavljačima koje pominjete na dan 24.10.2017. iznose:

GIKIL —– 1.297.613,38 KM

TE Tuzla —– 1.132.318,17 KM

Potraživanja JP Rad Lukavac na dan 24.10.2017. iznose 7.842.828,19 KM, od kojih je 6.100.295,85 KM potraživanja utuženo i njihova naplata je u toku po presudama Suda i upitna je ako je obveznik plaćanja nelikvidan. Po međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) prilikom utuženja je izvršen indirektan otpis potraživanja na rashode i njihovom naplatom putem suda isti iznos će se oprihodovati.

Naravno da sada slijede moja pitanja Vama gospodine načelniče, Edine Deliću:

1.Da li je budžet općine Lukavac stabilan, ako jeste zašto podižete kredite za vraćanje dugova, te kolika su potraživanja i obaveze općine Lukavac?

2.Koliki je iznos potraživanjakoji ste utužili i da li ste izvršili prenos na sumnjiva potraživanja, otpisali na rashode i prikazali u svojim finansijskim izvještajima u skladu sa MRS kao gubitak?

3.Da li ste i koliki iznos propustili utužiti i kolika je šteta nanesena Budžetu općine Lukavac?

4.Koliki je iznos investicija u toku u vašim poslovnim knjigama i koliko je projekata izvršeno, a koje nsite aktivirali?

5.Zašto niste prijavili općinu Lukavac u sistem PDV-a i znate li da ćete to morati uraditi ukoliko želite naplaćivati ustupljenu vodu sa izvorišta Toplice čime podliježete odmah kontroli inspekcija za PDV?

6.Zašto nemate ugovore o ustupanju javnih dobara u općoj upotrebi sa JP Rad Lukavac, koliki je iznos vrijednosti javnih dobara i znate li da je USTUPANJE usluga oporeziva po čl. 8 stav 2 Zakona o PDV-u?

7.Postoje li fakture sa vaše strane za ustupanje dobara kako je u drugim općinama?

8.Postoji li usklađenost u knjigovodstvu stvarnog i knjigovodstvenog stanja općine Lukavac?

9.Koliko imate primjedbi u zadnjem revizorskom izvještaju (iako niste obveznici da svake godine morate raditi izvještaj) i jesu li iste otklonjene?

10.Zašto je Komisija za reviziju institucija FBiH odbila prigovor općine Lukavac na revizorski izvještaj koji je zadnji urađen?

Odgovori na sva ova pitanja su poznati, možda samo Vi gospodine načelniče ne znate tačno stanje u vašoj instituciji koje je katastrofalno i zabrinjavajuće. Meni ne morate odgovarati gospodine načelniče, odgovorite građanima općine Lukavac, a ukoliko ne znate učinit ćemo to mi.

Direktor JP „Rad“ Lukavac

Nehrudin Osmić, dipl.ing