U službi građana općine Lukavac
Saopćenje za javnost

Ne tako davno načelnik Općine Lukavac, Edin Delić plasirao je u javnost informaciju da je blokiran račun Općine Lukavac zbog duga od oko 2 miliona KM, misleći da će informacija izazvati bunt kod građana Lukavca, a sve u cilju pljuvanja i bacanja ljage na druge u svrhu njegovog promicanja i popularisanja.

Na isti način i pun revolta nadobudni načelnik po milioniti put pokušava uputiti lukavčane da iz JP Rad Lukavac dolaze laži i propagande vezano za opoziv koji mu se sprema. Misleći da su svi lažovi kao on jer do blokade računa Općine Lukavac nikada nije ni došlo, a on to građanima nikada nije ni objasnio.

Svaki normalan čovjek njegovog ranga bi u makar par riječi obrazložio takvu neistinu, ili bi se bar ispričao građanima koje ustvari i zastupa. Pošto ni to ne zna, načelnik nastavlja istim tempom sa što više laži i dezinformacija, slikanja i namještenih komentara, misleći da mu je uspjeh zagarantovan. Pa objasnite jednom načelniče: „Šta JP Rad Lukavac ima sa vašim opozivom sa  funkcije, da konačno znamo kakva je čija uloga u svemu tome? Objasnite kakav se novac troši nemilice i zašto je nastao dug od 2,5 miliona KM  JP Rad Lukavac prema GIKIL-u i TE Tuzla?“

Naravno da postoji dug, ali on nije ništa veći od duga općine Lukavac prema dobavljačima i JP Rad Lukavac to javno iznosi, te ne govorimo da je naš budžet stabilan i da trebamo ulaziti u nova kreditna zaduženja (kao što to radite Vi, nesposobni načelniče). Za samo godinu dana mandata, potrošili ste više narodnog novca na službena putovanja i izlete, nego cijela Uprava JP Rad Lukavac za 12 godina rada. Potrošite načelniče još koju hiljadu KM na ekskurziju u recimo Mađarsku, da bi ljudi navodno vidjeli postrojenje za preradu pitke vode, a isto takvo se nalazi na Ceriku kod Tuzle i u vlasništvu je tuzlanskog ViK-a. Ono što je tačno jeste da je Općina Lukavac dužna platiti JP Rad Lukavac iznos cca 5 miliona KM na ime duga za investicionu komponentu (vrelovod od TE Tuzla do Lukavca), a Vi to načelniče vješto krijete od javnosti.

Isto tako je tačno, da JP Rad Lukavac, plaća GIKIL-u svoju vodu što je 50% ukupnog kapaciteta koji se distribuira građanima, a Vi ste nesposobni da bilo šta učinite jer drugi u Vama ne vide poštenog sagovornika i poslovnog partnera.

Pošto kažete, da mi širimo propagandu na vašu štetu i koristeći resurse Općine Lukavac, daćemo Vama još jedan zadatak: Pozivamo Vas načelniče, da sa svojom administracijom obezbijedite svu potrebnu dokumentaciju za zemljište na kojem se nalazi općinska deponija (jer to do sada niste uradili) i da izvršite sanaciju deponije po standardima EU kako to rade razvijene općine u FBiH.

Kako ste već kazali da vodite Općinu Lukavac, ka najrazvijenijim u FBiH da bi JP Rad Lukavac moglo normalno funkcionisati obezbijedite nam slijedeće:

  • Saglasnost rudnika Kreka Tuzla za lokaciju deponije
  • Urbanističku i građevinsku saglasnost za deponiju
  • Okolinsku dozvolu za deponiju i ostalu prateću dokumentaciju koja je potrebna za izgradnju deponije, a sve u skladu sa Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada.

Sve navedeno naloženo je u zapisnicima o inspekcijskom nadzoru Federalnog inspektora od 22.08.2017. i 15.11.2017. godine, a rok za izvršenje je 2 mjeseca ili će deponija biti zatvorena.

Kažite načelniče i to da ne možete izdejstvovati saglasnost za ograđivanje deponije od strane rudnika Kreka u Tuzli i da je rješenje davanje zemljišta na kojem se nalazi deponija pod zakup i da Vam za to treba jako puno budžetskog novca.

Dokument koji to dokazuje niste proslijedili JP Rad Lukavac, samo da bi nam otežali rad iako ste to morali učiniti. Znamo da je Vama potrebnija ofarbana zgrada Općine Lukavac sa zatamnjenim balkonima jer će Vam slikanje biti ugodnije. Kada sve saberete, imate roka 2 mjeseca načelniče da se odlučite šta je bitnije za grad. Ofarbana zgrada ili resursi koje pominjete, a kojih nemamo u svom vlasništvu jer sve kupujemo i dajemo basnoslovne novce koje Vi i Vaš budžet po zakonu morate finansirati, a to su: pitka voda, toplotna energija i općinska deponija.

Uozbiljite se gospodine načelniče i shvatite ovo kao posao, a ne kao propagandu Uprave ili bolje rečeno direktora JP Rad Lukavac, jer će Vam Lukavac postati grad zatrpan smećem kao Napulj.

Na kraju da odgovorimo: glavni račun JP Rad Lukavac jeste blokiran, 15.11.2017.godine (srijeda),a odblokiran 17.11.2017.godine. ali ne uz Vašu pomoć načelniče i stvarno nam je žao što Vaša radost nije potrajala duže da možete da nam stvarate opstrukcije u normalnom radu.