U službi građana općine Lukavac
Reakcija na neistinite navode općinskog načelnika Edina Delića vezano za smanjenje cijene grijanja