U službi građana općine Lukavac
Puračić, košenje trave u krugu obdaništa.