U službi građana općine Lukavac
PROLJETNO UREĐENJE ASFALTNIH I ZELENIH POVRŠINA

Proljetno uređenje asfaltnih i zelenih površina na području grada Lukavac već je počelo. U proteklom periodu izvršeno je ručno i mašinsko uklanjanje posipnog materijala sa saobraćajnica i trotoara. Također aktivno se radi na uređenju parkova i drugih zelenih površina na području grada, kako bi grad u narednom periodu dobio ljepši proljetni izgled.

Neke od naših aktivnosti u narednim danima su: košenje trave, hortikulturno i dekorativno uređenju zelenih površina, čišćenje ulica i trotoara od nanosa blata, pijeska, uređenje cvijeća, prikupljanje otpada i odvoz istog na deponiju i sl.

Danas su naše ekipe koje rade na održavanju javnih zelenih površina raspoređene u ulici Armije BiH kako bi izvršile uređenje zelenih površina.

U periodu proljetnog čišćenja, izvodiće se i drugi radovi koji se odnose na održavanje čistoće javnih površina. Akcija proljetnog čišćenja i uređenje grada su redovne aktivnosti, koje značajno doprinose stvaranju lijepog i čistog grada.