U službi građana općine Lukavac
POZIV KORISNICIMA KOMUNALNIH USLUGA

POZIV KORISNICIMA KOMUNALNIH USLUGA

 U cilju očuvanja stabilnog poslovanja J.P. ”RAD” Lukavac pozivamo sve korisnike komunalnih usluga, pravna i fizička lica da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću. Za sve one koji to ne urade J.P. ”RAD” Lukavac će izvršiti utuživanje putem općinskog suda, te izvršiti isključenja sa svih komunalnih usluga. Ukoliko korisnik ne dozvoli ovlaštenim radnicima davaoca usluge pristup instalacijama, isključenje će se vršiti uz pristup nadležne Službe za inspekcijske poslove općine Lukavac.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim korisnicima usluga, naročito našim redovnim platišama.