U službi građana općine Lukavac
POČETAK SEZONE GRIJANJA

Zvanično sa današnjim danom 15.10.2020. godine počinje grijna sezona 2020/21. Isporuka i distribucija toplotbne energije odvija  se uredno (do problema dolazi  u onom dijelu gdje kućne instalacije nisu ispravne, odnosno gdje  nedostaci nisu  na vrijeme otklonjeni). Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja i uređaja zgrada TK, obaveza upravitelja zgrade održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom treba obratit njima. Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl. 8. definisano je: korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju,  a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema J.P.  ”RAD” d.o.o. Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.