U službi građana općine Lukavac
Odluka o poništenju postupka -Nabavka građ. materijala za lotove, 3, 4, 5 i 7.2021.g.