U službi građana općine Lukavac
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MATERIJALA ZA GRIJANJE ZA 2020.G. LOT 2