U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Nabavka nafte i benzina 2020. god.