U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka građevinskog materijala Lot-1. Drvena građa