U službi građana općine Lukavac
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JN MAT. ZA GRIJANJE ZA 2020-LOT-1 PONOVLJEN POSTUPAK II