U službi građana općine Lukavac
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – JAVNA NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA LUKAVCA 2020.G.