U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najp.-ponudjaca-Nabavka-kreditnog zaduzenja od 3.000.00000-KM