U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru naj. ponudjaca, potrosni materijal za kosilice i trimere