U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru naj. ponuđača LOT -5 Rezervni dijelovi za teretna motorna vozila