U službi građana općine Lukavac
ODGOVOR NA PISMO NAČELNIKA OPŠTINE LUKAVAC EDINA DELIĆA KAO I POZIV G.I.K.I.L.-a D.O.O. LUKAVAC

Prije samo 10-tak dana,tačnije 16.05.2018. godine uputili smo Načelniku Opštine Lukavac Edinu Deliću zahtjev za međusobno poravnanje dugovanja J.P.Rad Lukavac prema G.I.K.I.L-u d.o.o.Lukavac i predložili način na koji se treba taj problem riješiti.
U međuvremenu I kompanija G.I.K.I.L. d.o.o. Lukavac je svojim pozivom od 23.05.2018.godine pozvala na rješavanje tog problema.S tim u vezi želimo kazati sledeće:
Pred Opštinskim sudom u Tuzli vodi se sudski postupak vezano za potraživanja G.I.K.I.L.-a d.o.o. Lukavac od J.P.Rad Lukavac za isporučenu pitku vodu,te jednostrano povećanje cijena vode prema J.P.Rad Lukavac sa 0,3232 KM/M3 na 0,4756 KM/M3 što u procentima iznosi 47,15%.
Takođe pred istim sudom vodi se i sudski postupak za povrat prava sa izvorišta Toplice između Opštine Lukavac i J.P.Rad Lukavac kao tužioca protiv Opštine Tuzla i ViK Tuzla kao tuženih po ugovoru iz 1996. godine prema kojem je Opština Lukavac svoje kapacitete od 50 l/s pitke vode a izvorišta Toplice dobrovoljno ustupila Opštini Tuzla.
Napominjemo da J.P.Rad Lukavac uvijek pristaje na sve vrste kompromisa ali prema zakonu,i učinit će sve da do poravnanja potraživanja i dugovanja prema G.I.K.I.L-u d.o.o. Lukavac dođe što prije,te isto tako traži da se milionski dug javnih ustanova prema J.P.Rad Lukavac odmah riješi,ukoliko Opština Lukavac ne želi blokadu rada tih ustanova.
Za Načelnika Opštine Lukavac je zakonito da J.P.Rad Lukavac plaća svoja dugovanja po svaku cijenu a nije zakonito da On kao osnivač Javne Ustanove Centar za kulturu mora platiti njihov dug prema J.P.Rad Lukavac u iznosu od 812.000,00 KM.

Ovdje ćemo napomenuti da je i dug Opštine Lukavac prema J.P.Rad Lukavac za investicionu komponentu i izgradnju vrelovoda od Termoelektrane Tuzla do Lukavca cca 6.000.000,00 KM (šest miliona KM),kao i da informacija Opštinskog Načelnika o tom problemu nije usvojena na Opštinskom Vijeću zbog čega J.P.Rad Lukavac podnosi tužbu za navedeni iznos protiv Opštine Lukavac.
Gospodin Načelnik zaboravlja da J.P.Rad Lukavac ne smije i niti može finansirati svojim radom i svojim sredstvima kulturu u gradu Lukavcu,sport,a pogotovo plaćati investiciju koju je Opština Lukavac ugovorila i izgradila a zašto postoje odluke Opštinskog Vijeća projekti i ugovori o regulisanju odnosa između Opštine Lukavac i Elektroprivrede BiH iz 2002-2003 godine.
Neka am je jasno gospodine Načelniče da J.P.Rad Lukavac a pogotovo Direktor Osmić Nehrudin ne želi povući niti jednu tužbu,ni praviti vansudske nagodbe što je nezakonito i ne dopustivo,a što ste Vi i Vaši pravni eksperti tražili od direktora zašto postoje i validni dokazi.
Ko od Nas dvojice radi nezakonito i ko ne želi plaćazi obaveze neka utvrdi nadležni sud,jer za sve postoje i tužbe koje su podnešene i mogu se pogledati svakog dana.
Za rješavanje problema vodosnadbijevanja grada Lukavca možete se ugledati na Opštinu Tuzla i riješiti pitanje famoznih Toplica,a tada morate poslovati zakonito i biti prijavljeni u sistem PDV-a,te plaćati porez na dodanu vrijednost državi od čijeh prihoda se najviše finansirate,a ne vršiti utaju poreza i činiti najteže krivično djelo za što ćete svakako odgovarati.
Vi znate da je snadbijevanje grada Lukavca pitkom vodom u Vašim rukama ili ne znate ustvari šta Vam je dužnost i da J.P.Rad Lukavac nije vlasnik javnih vodnih dobara već Opština Lukavac u kojoj ste odgovorna osoba Vi gospodine Načelniče.

Da javnost bolje bude upoznata kazat ćemo samo da kapacitet vode sa izvorište Toplice od 50 l/s i kapacitet iz 17(sedamnaest)arteških bunara kod filter stanice Modrac koji su državno a ne privatno vlasništvo mogu podmiriti potrebe grada Lukavca pitkom vodom a ne sanitarnom vodom gospodine Načelniče,i dužnost Vam je da riješite te probleme sa Opštinskim pravobranilaštvom i službom za prostorno uređenje Opštine Lukavac,i samo ste Vi dužni obezbijediti pitku vodu građanima Lukavca dok je J.P.Rad Lukavac samo distributer do krajnjih potrošača.
Proučite gospodine Načelniče malo bolje zakone koje ignorišete,da bi mogli onda ravnopravno pričati o datom problemu.
Na kraju poslovanje J.P.Rad Lukavac je itekako pozitivno već 5(pet) godina zaredom,jer tako kažu Nezvisne revizorske kuće,osim ako Njima po Vama ne treba zabraniti rad pa da Vi rdite kontrolu finansijskih zvještaja J.P.Rad Lukavac.
Naše poslovanje je i transparentno za sve građane Lukavca i pošto Vi to ne znate kompenzacijama se mogu plaćati sve vrste dugovanja a ne kako Vi kažete.
Vaše javne ustanove su grantove koje pominjete trošile na sve ostalo osim na plaćanje troškova tekućeg poslovanja i plaćanje komunalnih usluga od strane J.P.Rad Lukavac,i to trebate da kažete Vi a ne Direktor J.P.Rad Lukavac.
J.P.Rad Lukavac nema gubitaka u tekućem poslovanju ali zato ima oko 8.000.000,00 KM (osam miliona KM)potraživanja i oko 30.000,00 tužbi podnesenih protiv pravnih i fizičkih lica među kojima su i Vaše javne ustanove kojima J.P.Rad Lukavac ništa ne duguje, pa se potrudite da svoje obaveze kao i izvršenje budžeta Opštine Lukavac riješiti što prije, a ne da pričate prazne priče.