U službi građana općine Lukavac
ODGOVOR NA IZJAVU NAČELNIKA OPŠTINE LUKAVAC EDINA DELIĆA OD 07.06.2018. GODINE NA PORTALU LUKAVAČKI.BA

Načelniče Edine Deliću!

Dokle misliš ubjeđivati građane da Ti provodiš zakon,da Ti tužiš i sudiš,da je samo Tvoja riječ zakonita i da Ti treba da odlučuješ umjesto zakonodavne vlasti(Opštinsko vijeće Lukavac)iako si samo potrčko i izvršilac toj vlasti.

Najbolje je da se zatvore svi uredi,tužilaštva,advokature,i sudovi pa da Ti od oka kao „Kadija“ dijeliš pravdu.

Kad si tako sposoban,razborit,i pošten kaži napokon građanima Lukavca zašto je institucija na čijem si čelu upravo Ti pronevjerila i prikrila

5.088.613,60 KM(petmilionaosamdesetosamhiljadašestotrinaest i 60/100 KM) koje nije utužila i pokrenula sudski spor što je nanijelo štetu budžetu Opštine i Države BiH i zašto to prikrivaš već 3.(treću) kalendarsku godinu jer ćeš zato dobiti i krivičnu prijavu i tužbu.

Da detaljnije objasnim jer lopovluku,lažima,i pronevjerama od Tebe i sličnih Tebi nikad nema kraja, e pa gospodo građani Vi koji uvijek trebate tražiti odgovornost od svakoga koje izabran Vašim glasovima a pogotovo na poslednjim izborima i referendumu na kojem se glasalo o povjerenju Edinu Deliću provjerite i tražite sledeće:

*Zašto niste na vrijeme utužili i pokrenuli sudski postupak protiv Rudnika uglja Kreka u  iznosu od 444.364,75 KM.

*Zašto niste na vrijeme utužili i pokrenuli sudski postupak protiv Fabrike sode Lukavac u iznosu od 224.959,08 KM.

*Zašto niste na vrijeme utužili i pokrenuli sudski postupak protiv Fethi lijek d.o.o. u iznosu od 208.545,75 KM.

*Tašto niste na vrijeme utužili i pokrenuli sudski postupak protiv Hidroakumulacije Modrac u iznosu od 350.281,72 KM.

*Zašto niste na vrijeme utužili i pokrenuli sudski postupak protiv Rudnika Kreka po osnovu koncesije i ekploatacije mineralnih sirovina u iznosu od 707.812,75 KM.

*Zašto niste na vrijeme utužili i pokrenuli sudski postupak za potraživanja,promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 204.867,11 KM.

*Zašto niste na vrijeme utužili i pokrenuli sudski postupak za potraživanja od GGZ-a u iznosu od 3.380.687,40 KM.

*Zašto niste na kontu potraživanja evidentirali saldo u iznosu od

 38.481,14 KM i 84.846,15 KM.

Kažite konačno razlog i opravdajte sve radnje koje su nanijele štetu Državi BiH i budžetu Opštine Lukavac na čiji novac pravo raspolaganja imaju najviše građani koji su Vas birali.

Sada odgovorno tvrdim da je LAŽ sve što govori Načelnik Delić a ako nisam upravu pozivam Ga da slobodno podnese tužbu nadležnom sudu a dokaze ću predočiti u svim sredstvima informisanja koji se nalaze u revizorskom izvještaju Opštine Lukavac broj UR-050/018-05-08

Od 03.12.2008. godine.

Pozivam pravobranilaštvo Opštine Lukavac da hitno demantuje moje tvrdnje te ukoliko ne budu tačne da protiv mene poduzmu sve zakonom propisane radnje,a u suprotnom da objave da li govorim istinu Ja ili Načelnik edin Delić koji je svo ovo vrijeme prikrivao i lagao građane o stanju u Opštini Lukavac jer cu tražiti i Njihovu odgovornost pred sudovima BiH.

Da se ne ponavljam a u više navrata sam pisao i sada tvrdim da J.P.“RAD“ Lukavac posluje u potpunosti prema svim pozitivnim zakonskim propisima a ne po lažima i željama Načelnika Delića i da je J.P:“RAD“ Lukavac jedno od najboljih komunalnih preduzeća u FBiH.

Poslovanje je pozitivno u zadnjih 5 godina i plaće se redovno isplaćuju za svih 160 radnika, a svi finansijski izvještaji se nalaze na stranici J.P:“RAD“ Lukavac.

  1. godina ——— dobit 29.035,96 KM
  2. godina———- dobit 74.712,58 KM
  3. godina———- dobit 39.891,08 KM
  4. godina———- dobit 28.877,00 KM
  5. godina———- dobit 65.830,00 KM

Zašto Načelnik Delić govori o zakonitom imenovanju organa upravljanja J.P:Rad Lukavac i zašto na čelo novoizabranog Nadzornog odbora imenuje bišeg direktora J.P:Rad Lukavac Suljić Seada koji je u svom mandatu sam sebi dodijelio kredit u iznosu od 40.000,00 KM na period od 25. godina sa kamatom 2,5% godišnje i u čijem su mandatu na samo Njemu poznat način pokradene plate radnika J.P:Rad Lukavac iz sefa blagajne preduzeća u iznosu od 55.000,00 KM.

I za ovo gospodo građani postoje odluke,ugovori,i zapisnici MUP-a Lukavac pa ako ponovo kažem ko je ustvari lopov i manipulator neka pada još koja tužba Ja to i očekujem.

Zašto Načelniće inspektorima Kantonalnog ureda za indirektno oporezivanje niste pokazali odluku Opštinskog vijeća o proglašenju statusa javnog dobra u opštoj upotrebi

broj 01-02-1-460/14 od 01.04.2014. godine i odluku Opštinskog vijeća o pokretanju postupka isknjižavanja vrijednosti javnih dobara broj 01-02-1-1910/14 od 27.11.2014. godine.

Naravno da ste prevarili i inspektore poreznog ureda po specifikaciji su pobrojana javna dobra koja koristi J.P.Rad Lukavac(zemljište,građevinski objekti,toplinske postanice,vrelovodna i vodovodna mreža itd..) u vrijednosti 7.576.570,95 KM.

Pa ne koristi Komunalno preduzeće domove kulture,svlačionice,sportsku halu,školu,releje i radio stanice što Vama nije problem slagati ali bit ce kontrola još ako Bog da.

Zar ne želite svi napokon da se riješite lopova i prevaranata za koje ste glasali a izdali su Vaše povjerenje gospodo Lukavčani.

Ako sam to Ja Nehrudin Osmić mene prvoga možete „popljuvati“ ali ako je to Načelnik Edin Delić i Njegovi nalakirani saradnici koji sjede u udobnim foteljama „popljujte“Njih duplo više jer imaju veoma velike plate.

Do koje mjere prijetnje Načelnika Delića mogu ići govori i činjenica da sa policijom i organima reda želi napraviti mjesta nezakonito izabranim povjerenicima.

Ko Ti je dao pravo prijetiti zakonito izabranom Direktoru preduzeća koje je 100% državno vlasništvo?

Ko Ti daje prijetiti pravo prijetiti ratnom vojnom invalidu koji je branio Državu BiH dok si Ti igrao folklor i pričao viceve Načelniče Deliću.

I kada se bude birao Direktor Moje zakonom garantovano pravo je 20% više više bodova od svih koji nisu pripadnici boračke populacije pa ni Tvoji povjerenici Suljić Sead i ostali.

Zar Bogati misliš da se Ja plašim Tvojih prijetnji,da Ja ne znam šta jeste a šta nije zakonito.

I drugi su ljudi Deliću završili škole i to mnogo prije Tebe i Tvojih povjerenika.

Pa nije ti J.P.Rad Lukavac Mjesna zajednica već privredno društvo zakonito registrovano u Nadležnom sudu po potrebi služenja svim građanima Lukavca a ne Tebi.

Napokon dužni smo pojasniti šta je ustvari problem:

Na osnovu odluke o usklađivanju statusa J.P.Rad Lukavac sa odredbama zakona o javnim preduzećima i zakona o privrednim društvima u FBiH koju je na redovnoj sjednici odžanoj 10.04.2018. godine donijelo Opštinsko vijeće Lukavac,pred nadležnim sudom u Tuzli pokrenuta je preregistracija oblika društva J.P.Rad Lukavac u društvo sa ograničenom odgovornošću(d.o.o.) jer je tako jedino moguće i zakonito učiniti.

Prema čl. 15. pomenute odluke propisano je da su organi upravljanja društva:skupština,nadzorni odbor,uprava, i odbor za reviziju a ne nikakvo povjereništvo koje nije poznato zakonu i koje odgovara samo Načelniku Opštine Lukavac.

Isto tako u članu 16. propisano je da se nadzorni odbor preduzeća bira na osnovu konkursa a prema zakonom propisanim uslovima(zakon o ministarskim i vladinim imenovanjima) osim ako to nije privatno pripvredno društvo i privatno povjereništvo koje je proglasio Načelnik Edin Delić.

Da stvar bude gora po Načelnika odlukom je regulisano da sve organe upravljanja preduzeća bira Opštinsko vijeće kao nadležni Opštinski organ,kao i da Opštinsko vijeće donosi i potvrđuje sve akte preduzeća jer je samo to po zakonu a nikako pojedinac koji se puno brine za kapital preduzeća i za sve druge radnje trebalo bi odluku Opštinskog vijeća staviti van snage pa donijeti drugu a to opte ne može Načelnik Edin Delić nego samo Opštinsko vijeće.

Za ne povjerovati je da Načelnik ne poznaje statut institucije u kojoj „šefuje“ jer i po statutu Opštine Lukavac i po zakonu o principima lokalne samouprave odluke Načelnika su NEZAKONITE.

Valjda je prvo trebao promijeniti akte svoje institucije pa onda pričati o bilo kakvim promjenama u javnim preduzećima i javnim ustanovama.

Zato ćeš morati Načelniče malo sačekati sa promocijama jer za Opštinu važe isti zakoni kao i za J.P.Rad Lukavac samo što ih Vi ne poštujete i mislite da je Opština Vaše javno dobro a ne javno dobro svih građana Lukavca.

Na kraju zakon će ipak reći svoje a ne povjerenici jer J.P.Rad Lukavac je privredno društvo registrovano prema zakonu u kojem postoji odgovorna osoba ovlaštena sudskim rješenjem za zastupanje preduzeća a ne od Vas, i tu istu osoba bira i razrješava zakonito imenovan nadzorni odbor a ne Vi.

 Direktor J.P.Rad Lukavac

Osmić Nehrudin dipl.inž.