U službi građana općine Lukavac
Od danas sa nama i Nazif Mujić

Član našeg kolektiva od danas je Nazif Mujić, dobitnik Srebrnog medvjeda u Berlinu. Zaposlen je na poslovima održavanja higijene gradskih parkova i pod uslovima koji važe za sve zaposlenike J.P.”Rad”.Menadžment i uposlenici žele mu dobrodošlicu i izražavaju nadu da će biti uzoran član kolektiva, vrijedan radnik i dobar kolega.