U službi građana općine Lukavac
Očitovanje Sindikalne organizacija radnika J.P. „RAD“ d.o.o. Lukavac o pokušaju osnivanja novog JP Vodovod i kanalizacije.


Na sastanku održanom 16.06.2020.g.  Izvršni odbor Sindikalne organizacije JP „RAD“ d.o.o. Lukavac najoštrije osuđuje prijedlog Općinskog načelnika Edina Delića o osnivanju novog JP Vodovod i kanalizacija te povodom toga ističemo:

– U vremenu opšte katastrofe uzrokovane virusom COVID-19, kada je dodatno usložnjeno ionako teško ekonomsko stanje, prijedlog Općinskog načelnika u vezi Odluke o osnivanju novog JP za “Vodovod i kanalizaciju“ u Lukavcu, smatramo suludim i nerealnim. Sva sreća pa trenutni načelnik nema kontrolu i nad zakonodavnom vlasti u Lukavcu, odnosno Općinskim vijećem, jer bi nas u tom slučaju uveliko ojadio ovakvim potezima i u konačnici svog mandata doveo do prosjačkog štapa. Predlagati osnivanje novog Javnog preduzeća narodnim parama u slučaju kada već postoji JP „RAD“ d.o.o. Lukavac od 1962.g. koje se bavi tom istom djelanošću, predstavlja teški bezobrazluk. Podsjećamo načelnika Edina Delića da takva ideja za sobom povlači i dodatno gomilanje ionako glomaznog općinskog aparata i sa umišljajem stvaranje budućih uhljeba koji će direktno ili indirektno biti nakačeni na općinske jasle. Umjesto ovakvih nekorektnih prijedloga, Izvršni odbor Sindikalne organizacije JP „RAD“ d.o.o. Lukavac predlaže načelniku Edinu Deliću da energiju napokon počne trošiti na unapređenje poslovanja postojećeg JP „RAD“ d.o.o. Lukavac, odnosno da konstruktivnim doprinosom sa pozicije Općinskog načelnika pomogne u rješavanju trenutnih otvorenih pitanja između JP „RAD“ d.o.o. Lukavac i drugih pravnih subjekata na općini Lukavac i Tuzlanskom kantonu. Takodje pozivamo načelnika Edina Delića da se ponaša kao načelnik svih građana Lukavca i da okrene novu stranicu u svom dosadašnjem maćehinskom odnosu prema JP „RAD“ d.o.o. Lukavac. Podsjećamo Vas da je i „RAD“ d.o.o. Lukavac  Javno preduzece sa oko 160 radnika iz Lukavca o kojem između ostalog i Općina kojom Vi rukovodite treba da brine a ne da ga zaboravite i odbacite kako ste to do sada radili.