U službi građana općine Lukavac
Oblikovanje ukrasnog grmlja